PRIMENA ČAGE U LEČENJU ONKOLOŠKIH OBOLJENJA

Prva klinička istraživanja lečenja zloćudnih tumora preparatima čage su vršena 1954 godine. Istraživači su sprovodili oglede na psu, koji je bolovao od adenokarcinoma mlečne žlezde s mnogo metastaza. Lečenje čagom trajalo je 3 meseca, nakon čega je konstatovano smanjenje metastaza, tumorni čvor je omekšao, opšte stanje se poboljšalo. Histološka analiza tumornog čvora pokazala je nekrozu ćelija raka i intenzivno narastanje zdravog tkiva. Naučnici su tada saopštili pretpostavku da aktivne materije čage poseduju snažno regenerativno svojstvo kao i pretpostavku da se to odnosi na metabolite vitamina C. Od tada, zvanična medicina je veoma ozbiljno obratila pažnju primeni čage u lečenju onkoloških oboljenja.
KAO PRVO, REDOVNO KORIŠĆENJE PREPARATA ČAGE USPORAVA RAST TUMORA – ŠTO IDE U PRILOG LEKARIMA KOJI SPROVODE DUGU I EFIKASNU TERAPIJU. KAO DRUGO, ČAGA U LEČENJU RAKA – TO JE PROFILAKTIKA POJAVE METASTAZA. KAO TREĆE, MATERIJE KOJE SADRŽI ČAGA POSTIŽU PODRŽAVAJUĆI EFEKAT U VREME PRIMENE HEMOTERAPIJE, OMOGUĆAVAJU BRŽI OPORAVAK PACIJENTA.

Prevod sa ruskog polismed.ru

MEHANIZAM DELOVANJA PREPARATA ČAGE KOD ONKOLOŠKIH BOLESNIKA

Praćenja onkoloških bolesnika pokazuju da u početku čaga deluje, nezavisno od lokalizacije tumora, kao tonizirujuće i antioksidantno sredstvo, postižući kod pacijenata, sem kod najtežih, uočljivo poboljšanje stanja, smanjenje bolova. Zatim, usporava se rast tumora i smanjuje njegova sklonost ka metastaziranju. Uočeno je da se, prilikom duže upotrebe čage, snižava stepen iscrpljenosti i intoksikacije bolesnika. Mehanizam delovanja čage za sada nije jasan. Mnogi istraživači smatraju da čaga ne poseduje specifično antitumorno dejstvo, ali ispoljava tonizirujući i regulirajući uticaj na centralni nervni sistem. Kasnije, prilikom duge primene, ona normalizuje, narušene patologijom, procese razmene materija u organizmu, u prvom redu u centralnom nervnom sistemu, zaustavljajući razvoj tumora. Po rezultatima morfoloških i histoloških istraživanja, izaziva pažnju atipično nastajanje tumora, neuobičajeno jako izražena keratinizacija tumornog tkiva s nakupljanjem soli kalcijuma. Procesi distrofije i nekrotične promene tumornih ćelija spojili su se s obiljem gigantskih ćelija sa više jedara što, po autorima, označava degenerativni proces oštećenja tumornog tkiva. Uočene su metastaze „filovane“ tumornim čvorićima s česticama krečnjaka u centru. Očigledno da čaga pojačava zaštitne snage organizma i potpomaže izolaciju tumornog tkiva kao stranog tela. Čak su i u limfnim čvorovima uočavane materije suhe nekroze tumornog tkiva. Samo retko mogle su se videti grupe ćelija raka, često pojedinačne i male ( atrofirane ) u stanju distrofije. O tome svedoče i eksperimentalna istraživanja. Po svemu sudeći, čaga poboljšava razmenu materija i, u prvom redu, energetsku razmenu centralnog nervnog sistema, što pomaže normalizaciji procesa programiranog umiranja patološki izmenjenih ćelija, izazvanih tumorom. Programirano umiranje ( u tom smislu i apoptoza ), je aktivna forma umiranja ćelija koja zahteva trošenje energije i sintezu makromolekula de novo. Kod onkoloških bolesnika, posebno u fazi kaheksije, ovi procesi narušeni su zbog deficita energetskog snabdevanja, što je povezano s procesima obnavljanja u organizmu. Očigledno, BAD čage, a naročito polifenolna jedinjenja u komleksu, poseduju antioksidantna i paramagnetna svojstva, utiču na normalizaciju razmene materija i poboljšanje funkcionalne aktivnosti centralnog nervnog sistema. O uticaju polifenola na apoptozu tumornih ćelija nedavno se pojavilo saopštenje iz Kalifornije (SAD). Uočeno je da ekstrakt čage narušava metabolizam u tumornim ćelijama, zbog smanjenja aktivnosti fermenata i povišenja aktivnosti katalaze. Sve ovo svedoči o mnogostranom polifunkcionalnom delovanju čage na organizam i na tumorne procese.
Nažalost, kako ističu mnogi istraživači, preparati čage primenjuju se samo u konačnom stadijumu oboljenja kada je reaktivnost organizma znatno umenjena i efikasnost čage ne može da se pokaže u punoj meri. Primenom čage u ranim fazama razvoja patologije, mogu se očekivati veliki rezultati. Veoma je važno sistematsko, dugoročno korišćenje preparata čage. Prevremeni prekid u korišćenju čage umanjuje efikasnost lečenja.

PRIMENA ČAGE U PREKANCEROZNOM STANJU

Stanje pre pojave raka karakteriše visok stepen rizika prelaska bilo koje hronične pojave u zloćudnu. Tu spada većina bolesti koje imaju produžno svojstvo sklonosti ka recidivima, praćeno atrofijom i distrofijom tkiva. Treba zapamtiti da ovo stanje nije onkološko oboljenje, a samo može biti osnova za njegov razvoj.

Najrasprostranjenije bolesti pre pojave raka su:
– ciroze i hronični hepatiti jetre,
– mastopatija,
– hronični gastriti,
– erozija grlića materice,
– hronični dermatiti i dr.

Zahvaljujući svojstvu čage da udaljava otrovne materije iz organizma, normalizuje rad imunog sistema i zahvaljujući njenom dejstvu opšteg popravljanja stanja, moguće je postići stabilno poboljšanje kod hroničnih procesa u organizmu. Ovome pomažu mnogobrojne mineralne soli i mikroelementi koji ulaze u njen sastav. U čagi se nalazi prilično mnogo gvožđa, kalcijuma, magnezijuma, kalijuma i mangana. Skup ovih elemenata blagotvorno utiče na stanje krvnih sudova i srca, kože.
U cilju izbegavanja prelaska stanja pre raka u onkološko oboljenje, neophodno je, na prvom mestu, izlečiti žarišta hroničnih upala. U ovim slučajevima preporučuje se primena preparata od čage, ciklično: 4 – 5 meseci lečenja, 7 – 10 dana pauza.

Prevod sa ruskog progrib.ru